عمل های قلب مادرزادی و اطفال

ای سی یو جراحی قلب اطفال یزد
ای سی یو جراحی قلب اطفال یزد
اناتومی و فیزیولوژی قلب جنین
دریچه ائورت دولتی
بطن راست دوحفره ای
تنگی مادرزادی دریچه ائورت
پرده زیر دریچه آئورت
دریچه ائورت دولتی
پارگی انوریسم سینوس والسالوا
نقص مادرزادی قفسه سینه
سوراخ بین دهلیزی و جابجایی امپلاتزر
تنگی مادرزادی زیر دریچه ائورت
شانت قلبی
پی دی ا
Gerbode defect
شانت گلن
وی اس دی( سوراخ بین بطنی)
تنگی دریچه ریوی
سوراخ بین دهلیزی (ا اس دی)

سکته قلبی

دیسکشن و انوریسم ائورت

دیسکشن ائورت
عمل بنتال

تومور قلب

جراحی تومور بزرگ قلب
تومور قلب

عمل بای پاس عروق کرونر

باي پاس عروق كرونر بروش اف پمپ
باي پاس عروق كرونر
يزد ،جراحي باز قلب،باي پاس عروق كرونر

مراقبت های بعد از عمل قلب بزرگسالان

ورزش های کششی بعد از عمل قلب
افسردگی و اضطراب بعد از عمل قلب
گوشت اضافه (کلوئید) زخم بعد از عمل قلب
مراقبت از زخم جراحی قلب
زمان برگشت به کار بعد از عمل قلب
روش حمام کردن بعد از عمل قلب
زمان مناسب رانندگی ، موتور سواری و دوچرخه سواری بعد از عمل قلب
روش صحیح خوابیدن بعد از عمل قلب
روش صحیح خوابیدن و بلند شدن از روی تخت بعد از عمل قلب
روش صحیح بستن کمربند ایمنی بعد از عمل قلب
سفر با هواپیما بعد از عمل قلب

عمل کم تهاجمی قلب

عمل كم تهاجمي تعويض دريچه قلب
جراحی کم تهاجمی قلب
عمل کم تهاجمی قلب-تعویض دریچه آئورت
جراحي كم تهاجمي قلب

عمل های دریچه قلب

انواع دریچه مصنوعی
تعویض سه دریچه قلب
تعویض دریچه
ترمیم دریچه میترال قلب
اختلال عملکرد دریچه مصنوعی
اندوکاردیت دریچه ائورت
تعویض دریچه و ریشه ائورت
ترمیم دریچه ائورت
اختلال عملکرد دریچه فلزی میترال
تنگی دریچه میترال و ائورت
سوراخ شدن دریچه ائورت در اثر بالون
تنگی روماتیسمی دریچه میترال
روش باز و بسته شدن دریچه مصنوعی قلب
تنگی دریچه میترال قلب
ترمیم دریچه تریکوسپید